Regulamin sklepu internetowego

§ I. Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.camedica.pl i zwanego dalej „sklepem” jest firma:

 CAMEDICA spółka cywilna
 21-210 Milanów ul. Kościelna 30
 NIP: 5391503758
 REGON: 060605127

2. Kontakt z firmą możliwy jest:

a)      pod adresem korespondencyjnym:
 CAMEDICA spółka cywilna
 21-210 Milanów ul. Kościelna 30

b)      telefonicznie:
 tel/fax : 81 7417729

c)      za pomocą e-mail:
sklepcamedica@gmail.com

3. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.camedica.pl umożliwia dokonywanie zakupów przedmiotów znajdujących się na stronie sklepu za pośrednictwem Internetu.

4. Zakup w sklepie internetowym www.camedica.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Mimo dołożenia wszelkich starań sklep camedica.pl nie gwarantuje, że opisy i dane techniczne znajdujące sie na jego stronach nie zawierają błędów lub braków. W razie wątpliwoście prosimy o kontakt ze sklepem, gdyż ewentualne błędy nie stanowią podstawy do roszczeń.


§ II. Procedura zamówień i ich realizacji


1. Aby złożyć zamówienie konieczne jest posiadanie konta. Konto uprawnia użytkownika także do obserwowania za jego pomocą statusu realizacji złożonego zamówienia.

2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

4. Zamówienia potwierdzone nie mogą zostać anulowane.

5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48h nie będą realizowane.

6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełnione zostały dane teleadresowe (nieistniejący adres e-mail lub brak telefonu) nie będą realizowane.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (np. brak zamawianego towaru), sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.camedica.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

10. Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru NIP.

11. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.

12. Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient. Sklep pokrywa koszty wysyłki w zamówieniach powyżej 500 zł brutto.

13. Za zakupiony towar Klient zobowiązany jest zapłacić cenę. Klient może tego dokonać w momencie odbioru towaru, w formie przedpłaty dokonywanej na konto bankowe sklepu oraz kartą kredytową za pomocą Polskich Płatności- PayU.

14. Termin realizacji zamówienia wynosi zwykle 1-3 dni, nie dłużej jednak niż 21 dni.

15. Konsument w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy bez podania przyczynylicząc od dnia wydania rzeczy.

16. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową. Istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionego towaru JEDYNIE po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.

17. Firma CAMEDICA sprzedaje jedynie rzeczy nowe i nieuszkodzone. Dokładając wszelkich starań sklep rekomenduje wybór dostawy za pomocą przesyłki kurierskiej ze względu na ubezpieczenie jakim przesyłka jest objęta.

18. Przyjmując przesyłkę kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia jej stanu (stanu opakowania), w obecności kuriera. W przypadku znacznych uszkodzeń opakowania (porwane, zamoknięte, rozerwane) kupujący w obecności kuriera sporządza protokół reklamacyjny. Jedynie wtedy sklep rozpatruje reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru podczas transportu.

19. Celem złożenia reklamacji lub zwrotu towaru Kupujący odsyła towar na swój koszt.

20. Sklep dokonuje rozpatrzenia reklamacji w ustawowym terminie. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klient otrzymuje towar pozbawiony reklamowanych wad lub zwrot ceny za towar z wyłączeniem kosztów przesyłki.

21. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, reklamowany produkt jest odsyłany po opłaceniu przez Kupującego kosztu wysyłki.

22. Zgodnie z decyzja Prezesa UOKiK  kupujący ponosi koszt „odsyłki” w przypadku zwrotu towaru. W przypadku zwrotu zwracana jest wyłącznie równowartość towaru bez kosztu przesyłki. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany i oryginalnie zapakowany w sposób nienaruszający jego właściwości. Towar używany nie może zostać zwrócony. W takim przypadku nie zostaną zwrócone koszty produktu.

23. Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

24. Dokonując rejestracji kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z ustawą o  ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) niezbędnych w procesie zakupów w sklepie. Jednocześnie sklep zobowiązuje się nie udostępniać powierzonych danych osobowych osobom trzecim.

25. Zabrania się ( klientowi ) umieszczania na stronach sklepu ( np. formularz opinii o produktach ) treści o charakterze bezprawnym.

26. Klient/Odbiorca kupując w sklepie akceptuje regulamin i wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą.

27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i  innych ustaw.

28. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 

§ III Opis procedury reklamacyjnej:   Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem camedica@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
       przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
   Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności za towar bez kosztów przesyłki.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: camedica@wp.pl oraz odesłać towar.

Kupujący do przesyłki musi dołączyć wypełniony wzór odstąpienia od umowy. Może on skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres CAMEDICA s.c.,UL.BURSAKI 15, 20-150 LUBLINWzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane sprzedającego:
CAMEDICA spółka cywilna
UL. KOŚCIELNA 30
21-210 MILANÓW
NIP: 5391503758

Ja……………………………........................................…. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
1. ......................................................................................................................................,

2. ......................................................................................................................................,
3. ......................................................................................................................................,
numer zamówienia .............................................................. .
Data zawarcia umowy to ...................................................... .
Data odbioru rzeczy: ............................................................ .


Dane konsumenta:
Imię i nazwisko ................................................................................................................... .
Adres ................................................................................................................................ .
Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar (w przypadku płatności przy odbiorze lub przelewem na konto):
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Właściciel rachunku: ........................................................................................................................................ .

Data………………………………………………………………………….
                                                                                           

                                                                          Podpis .......................................................

Prosimy o dołączenie do przesyłki oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT) w przypadku zwrotu wszystkich towarów z zamówienia.Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
  

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

   Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w LUBLINIE. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.